Network Monitor


prof. dr hab. Lucjan PawłowskiZakład Technologii Wody i Ścieków
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4402
nr pokoju: 326
Dyrektor Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska
Lista wypromowanych doktorów

Patenty i zgłoszenia patentowe

       1990
 • Lucjan Pawłowski, editor of special issue: The Science of the Total Environment: Pathway of Man-Made SO2, NOx and Metals in the Environment, vol. 96, no ?, July 1990.
 • Lucjan Pawłowski, Chemia środowiska, cz. 1, Politechnika Lubelska 1990.
 • Lucjan Pawłowski, Chemical Treat to the Environment in Poland, Sci. Total. Envir., 96 p. 1-21, 1990.
 • Lucjan Pawłowski, Total and Extractable Heavy Metal Content of Some Soils of the Lublin Coal Mining Region, Sci. Total. Envir., 96, p. 131-137, 1990.
 • Lucjan Pawłowski, Hans M. Seip, Preface, Sci. Total. Envir., p. IX-XI, vol. 96, 1990.
       1991
 • Lucjan Pawłowski, William J. Lacy, Joseph Długosz, Chemistry for the Protection of the Environment, Planum Press, 1991.
 • Lucjan Pawłowski, Drogi przemieszczania się zanieczyszczeń w krajobrazie, Politechnika Lubelska, 1991.
 • Agnieszka Montusiewicz, Lucjan Pawłowski, Ryzyko związane z biernym paleniem, Aura nr 7/90, 1991.
 • Lucjan Pawłowski, Tadeusz J. Chmielewski, Marian Harasimiuk, M. Łoś, Zdzisław Michalczyk, Stanisław Radwan, Próba renaturalizacji stosunków ekologicznych w zespole jeziorno-torfowiskowym Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego,Internat. Assoc. For Landscape Ecology, 79-84, 1991.
       1992
 • Lucjan Pawłowski, William J. Lacy, Joseph Długosz, Chemistry for the Protection of the Environment, DOE, Springfield USA, 1992.
 • Lucjan Pawłowski, Stanisław Zięba, Humanizm ekologiczny vol. I, Jakiej filozofii potrzebuje ekologia, ochrona przyrody a ochrona człowieka, Politechniki Lubelskiej, 1992.
 • Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg, Chemia sanitarna, ćwiczenia laboratoryjne, Politechnika Lubelska, 1992.
 • Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg, Chemia sanitarna, ćwiczenia rachunkowe, Politechnika Lubelska, 1992.
 • Agnieszka Montusiewicz, Lucjan Pawłowski, Strumienie związków fosforu w oczyszczalni ścieków miejskich Hajdów cz. I, Sformułowanie problemu, Prace Naukowego PL 211, 37, 1992.
 • Lucjan Pawłowski, Elżbieta Anasiewicz-Sompor, Marek Kotowski, Henryk Wasąg, Usuwanie metali ciężkich ze ścieków pochodzących z chemigrafii, Prace Naukowe PL 211, 37, 1992.
 • Lucjan Pawłowski, Marek Kotowski, Henryk Wasąg, Elżbieta Anasiewicz-Sompor, Zastosowanie reaktora ze złożem fluidalnym w technologii wody i ścieków, Prace Naukowe PL 211, 37, 1992.
 • Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg, Marek Kotowski, Elżbieta Anasiewicz-Sompor, Oczyszczanie ścieków zawierających Cu i Ni za pomocą reaktora ze złożem fluidalny, Prace Naukowe PL 211, 37, 1992.
 • Marek Kotowski, Lucjan Pawłowski,Utilization of Waste Ferrous Sulphate, Proceedings Incineration Conference, Irvine, California, May 12-15, 1992.
 • Lucjan Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska, Anion Exchange Removal of Cadmium-EDTA Complexes , in VIII International Conference Chemistry for Protection of the Environment, Poland Sept. 16-18, 1991, ed. by B. Lacy, L. Pawłowski, J.J. Długosz, DE, Springfiield USA, 1992.
 • Lucjan Pawłowski,Environmental Problems of Poland, Proceedings of the International Conference on Industrial Waste Minimization, 42, p. 31-41, Taipei, Taiwan: 1992.
 • Lucjan Pawłowski,Ion Exchange Role in Industrial Waste Minimization, Proceedings of the Internationa Conference on Industrial Waste Minimization, 42, p. 177-189, Taipei, Taiwan: 1992.
 • Lucjan Pawłowski,Inovative Technologies for Wastewater Treatment Based on Ion Exchange Procesesses, Inovative Technologies for Wastewater Treatment Bsed on Ion Exchange Procesesses, Air, Wates and Soil, Erice-Trapani-Sicily, 22-29 April, 1992.
 • Lucjan Pawłowski, A Main Environmental Problem in Poland, Polish-Scandinavian Workshop, Oslo 11-13 May, 1992.
       1993
 • Lucjan Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska, Chemia w ochronie środowiska, II Ogólnoposka Konferencja Lublin, 18-20.11.1993 Politechnika Lubelska, p. 501, 1993.
 • Lucjan Pawłowski, The Main Environmental Problems of Nowadays Poland , Środkowo-Europejski Instytut Badań nad Środowiskiem, Politechnika Lubelska, 1993.
 • Marzenna R. Dudzińska, Lucjan Pawłowski, Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu, Środkowo-Europejski Instytut Badań nad Środowiskiem, Politechnika Lubelska, 1993.
 • Rolf D. Vogt, Hans M. Seip, Marek Kotowski, Lucjan Pawłowski, Potential Acidification of Soil and Soil Water, an Integrated Monitoring Study in the Janow Forest, South-Eastern Poland, Środkowo-Europejski Instytut Badań nad Środowiskiem, 1993.
 • Kazimierz Stelmach, Lucjan Pawłowski, Jacek Malicki, Henryk Wasąg, Marek Kotowski, Agnieszka Montusiewicz, Andrzej Siek, Dariusz Kowalski, Analiza i skutki fluktuacji w obciążeniach ładunkami zanieczyszczeń miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajdowie, in: Chemia w ochronie środowiska, II Ogólnopoksa Konferencja, Lublin, 18-20.11.1993, Politechnika Lubelska, p. 141-147, 1993.
 • Marzenna R. Dudzińska, Lucjan Pawłowski, Anion Exchange Removal of Heavy Metal-EDTA Complexes, Ion Exchange Processes: Advances and Applications, Wrexham, UK, April 4th-7th, 1993, Cambridge, The Royal Society of Chemistry, p. 353-363, 1993.
 • Lucjan Pawłowski, Is Ion Exchange an Innovative Technology for Wastewater Treatment?, International Seminar on Nuclear War and Planetary Emergencies, Erice, Italy, 22-29 April 1992, Singapore, Eord Scientific, p. 73-89, 1993.
 • Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg, Andrzej Siek, Ocena przydatności jonitów włóknistych w oczyszczaniu ścieków chromowych, w: Chemia w ochronie środowiska, II Ogólnopolska Konferencja, Lublin, 18-20.11.1993, Politechnika Lubelska, p. 131-139, 1993.
 • Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg, Andrzej Siek, Technologiczne aspekty oczyszczania ścieków zawierających Cr(VI) za pomocą jonitów włóknistych, in: Chemia w ochronie środowiska, II Ogólnopolska Konferencja, Lublin, 18-20.11.1993, Politechnika Lubelska, p. 123-129, 1993.
 • Iwo Pollo, Lucjan Pawłowski, Treści ekologiczne a programy studiów technicznych, w: Chemia w ochronie środowiska, II Ogólnopolska Konferencja, Lublin, 18-20.11.1993, Politechnika Lubelska, p. 399-403, 1993.
 • Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg, Application of Fibrous Ion Exchangers for Recycyling in Plating Operation, in: Chemistry for Protection of the Environment, IX International Conference, Aleksandria, Egipt, 8-11.11.1993.
 • Lucjan Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska, Environmental Problems of Poland During Economical Transformation, in: International Conference Ecology and Industry, 93, Sofia, Bułgaria, 6-8.10.1993.
 • Lucjan Pawłowski, Marek Kotowski, Evaluation of Aluminium Leachning from Forest Soil Under Laboratory and Filed, in: Chemistry for Protection of the Environment, IX International Conference, Aleksandria, Egipt, 8-11.11.1993.
       1994
 • Marek Kotowski, Elżbiet Wieteska, Lucjan Pawłowski, Zdzisław Kozak, Charakterystyka występowania różnych form glinu w wybranych elementach środowiska w Polsce, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 1994.
 • Lucjan Pawłowski, Hans Martin Seip, Timothy Sullivan, Journal of Ecological Chemistry - Special Issue Aluminium in the Environment, p. 157-375, Lublin, 1994.
 • Marzenna R. Dudzińska, Lucjan Pawłowski, Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu, materiały III Ogólnopolskiej Konferencji, Politechnika Lubelska, 1994.
 • Marek Kotowski, Lucjan Pawłowski, Aluminium in Surface Water of Poland, Journal of Ecological Chemistry: Special Issue: Aluminium in the Environment, p. 313-324, 1994.
 • Witold Stępniewski, Marzenna R. Dudzińska, Lucjan Pawłowski, Aluminium Transport in Soil with Particular Emphasis on the Role of Organic Matter, Journal of Ecological Chemistry: Special Issue: Aluminium in the Environment, p. 195-232, 1994.
 • Lucjan Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska, Environmental Problems of Poland During Economic and Political Transformation, Ecological Engineering, no 3, p. 207-215, 1994.
 • Zhu Xiaoping, Lucjan Pawłowski, Marek Kotowski, Andrzej Siek, Journal of Ecological Chemistry: Special Issue: Aluminium in the Environment, p. 169-194, 1994.
 • Marek Kotowski, Lucjan Pawłowski, Hans Martin Seip, Rolf David Vogt, Mobilization of Aluminium in Soil Columns Exposed to Acids or Salt Solutions, Journal of Ecological Chemistry: Special Issue: Aluminium in the Environment, p. 313-324, 1994.
 • Rolf D. Vogt, Hans M. Seip, Lucjan Pawłowski, Marek Kotowski, Sidseldegrd, Adorján Horváth, Sjur Andersen, Potential Acidification of Soil and Soil Water:a Monitoring Study in the Jonow Forest, Southeastern Poland, Ecological Engineering, No. 3, p. 255-266, 1994.
 • Rolf D. Vogt, S. Godzi, Marek Kotowski, M. Niklińska, Lucjan Pawłowski, Hans M. Seip, J. Sienkiewicz, G. Skotte, T. Staszewski, G. Szarek, J. Tyszka, P. Aagard, Soil, Soil Water and Stream Water at some Polish Sites with Varying Acid Deposition, Journal of Ecological Chemistry: Special Issue: Aluminium in the Environment, vol. 3 n. 3, p. 325-356, 1994.
 • Marek Kotowski, Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg, Chemical Forms of Aluminium in Natural Surface Waters of Poland, The Water Environment Federation`s 68th Annual Conference & Exposition, Chicago, USA, 1994.
 • Henryk Wasąg, Lucjan Pawłowski, Fibrous Ion Exchange for Chromium(VI) Removal, International Conference on Reactive Polymers, October 1994, Beijing, China, 1994.
 • Henryk Wasąg, Lucjan Pawłowski, Marek Kotowski, Ion Exchange Fibres for Removal of Cr(VI) from Wastewaters, The Water Environment Federation`s 68th Annual Conference & Exposition, Chicago, USA, 1994.
 • Marek Kotowski, Lucjan Pawłowski, Ocena stopnia skażenia glinem wód powierzchniowych w Polsce, Chemia i inżynieria ekologiczna, Ogólnopolska Konferencja Monitoring`94, Opole, 1994.
 • Marzenna R. Dudzińska, Witold Stępniewski, Lucjan Pawłowski, Transport glinu w środowisku glebowym, Chemia i inżynieria ekologiczna, Ogólnopolska Konferencja Monitoring`94, Opole, 1994.
 • Henryk Wasąg, Lucjan Pawłowski, Andrzej Siek, Zastosowanie jonitów włóknistych do recyrkulacji wody i chromianów ze ścieków galwanizerskich, Chemia i inżynieria ekologiczna, Ogólnopolska Konferencja Monitoring`94, Opole, 1994.
       1995
 • Marek Kotowski, Lucjan Pawłowski, Zhu Xiaoping, Glin w środowisku, Politechnika Lubelska, 1995.
 • Lucjan Pawłowski, Małgorzata Pawłowska, Application of the Cement Kiln for Incineration of Hazarodus Wastes, Proceedings of the Ingernational Conference on Industrial Waste Minimization`95, Tapei, Taiwn, November 25-29, 1995, p. 399-408, 1995.
 • Henryk Wasąg, Lucjan Pawłowski, Andrzej Siek, Zastosowanie jonitów włóknistych do recyrkulacji wody i chromianów ze ścieków galwanizerskich, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, vol 2, No. 2, p. 303-311, 1995.
 • Lucjan Pawłowski, Zdzisław Kozak, Application of Cement Kiln for Incineration of Plastics Combined with Recovery of Energy, International Conference DEPECO`95, Sofia, 1995.
 • Lucjan Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska, Application of the Cement Plants for Wastes Incineration, Risk Management Strategies Applied to Environmental Cleanups in Central and Eastern Europe, Livermore, California, USA, November 22-29, 1995.
       1996
 • Lucjan Pawłowski, William J. Lacy, Christopher G. Uchrin, Marzenna R. Dudzińska, Chemistry for the Protection of the Environment 2, Plenum Press, 1996.
 • Andrzej Kostrzewski, Lucjan Pawłowski, Główne problemy monitoringu w Polsce, Zeszyty Naukowe Komitetu Naukowego przy Prezydium PAN,Człowiek i Środowisko, nr 16, p. 162, 1996.
 • Ryszard Gierżatowicz, Lucjan Pawłowski, Nadtlenek wodoru w sozotechnice, Perspektywy wykorzystania, Politechnika Lubelska, Lublin, 1996.
 • Vladimir S. Soldatov, I. S. Elinson, A. A. Shunkevich, Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg, Air Pollution Control with Fibrous Ion Exchangers, in: Chemistry for the Protection of the Environment 2, Plenum Press, p. 55-66, 1996.
 • Zdzisław Kozak, Lucjan Pawłowski, Koleje szansą transportu ekologicznego, in: Humanizm ekologiczny, vol. 4B Technika szansą czy zagrożeniem, Politechnika Lubelska, p. 45-52, 1996.
 • Tadeusz J. Chmielewski, Marta Kołodyńska, Lucjan Pawłowski, Jarosław Ostrowski, Procesy hydrochemiczne zachodzące w rejonie renaturalizacji w latach 1992-1995, in: Renaturalizacja ekosystemów wodno-torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, Lublin, Wojewoda Lubelski, p. 43-60, 1996.
 • Vladimir S. Soldatov, Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg, I. Elinson, A. Shunkevich, Prospects of Fibrous Ion Exchangers in Water Pollution Control (Chromates Sorption by Aminocarboxylic Fibers Example), in: Chemistry for the Protection of the Environment 2, Plenum Press, p. 107-119, 1996.
 • Vladimir S. Soldatov, Maria Szymańska, Lucjan Pawłowski, Elżbieta Kloc, R. Szwed, Wykorzystanie hydrożelu jonitowego biona 111 jako podłoża ogrodniczego, in: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych , vol 429, p. 279-285, 1996.
 • Lucjan Pawłowski, Wykorzystanie pieca cementowego do utylizacji odpadów niebezpiecznych, in: Kolej w środowisku naturalnym, Smerek, 12-13.09.1996, Lublin, WDOKP, Lublin, p. 65-69, 1996.
 • Lucjan Pawłowski, Założenia kolejnego rankingu wydziałów i instytutów chemicznych, Orbital, No. 2, p. 65-67, 1996.
 • Lucjan Pawłowski, Assessment of Utilization of the Rotary Cement Kiln for Neutralization of Hazardous Wastes, Environmentally Bening Chemical Technologies: NATO Advanced Research Workshop, Polanica Zdrój, 24-27.09.1996.
 • Lucjan Pawłowski, Recovery of Energy and Raw Materials from Hazardous Wastes in Cement Industry, Income Generation in Cleaner Production Systems, 6th International Cleaner Production Conference, Bali, Indonesia, November 9-11, 1996.
 • Lucjan Pawłowski, Zdzisław Kozak, Andrzej Siek, Wykorzystanie pieców cementowych do spalania tworzyw sztucznych z jednoczesną produkcją klinkieru cementowego, in: Zintegrowane systemy ochrony środowiska , technologie, organizacja, ekonomia, IV Międzynarodowe Sympozjum, Międzyzdroje, 8-10,05.1996.
       1997
 • Red. Andrzej Kostrzewski, Lucjan Pawłowski, Główne problemy monitoringu w Polsce, Stan przygotowań, zagadnienia organizacyjne i wykonawcze, Zeszyty Naukowe PAN, Człowiek i Środowisko No. 20, 1997
 • Lucjan Pawłowski, Neutralizacja odpadów w piecu cementowym, Lublin, Politechnika Lubelska, 1997
 • Lucjan Pawłowski, Neutralizacja odpadów w piecu cementowym z doświadczeń PBZ 20-04, Lublin, 1997
 • Lucjan Pawłowski, Utylizacja odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych, Lublin, Politechnika Lubelska, 1997
 • Lucjan Pawłowski, Acidification: its Impact on the Environment and Mitigation Strategies, Ecological Engineering, vol. 8. p. 271-288, 1997
 • Marzenna R. Dudzińska, Lucjan Pawłowski, Application on the Cement Plants for Wastes Incineration, w: Risk Management Strategies Applied to Environmental Cleanup in Central and Eastern Europe, Singapore, World Scientific, p. 201-211, 1997
 • Lucjan Pawłowski, Bezpieczna utylizacja odpadów w piecu cementowym, Ekoprofikt, No. 12, p. 62-65, 1997
 • Vladimir S. Soldatov, Lucjan Pawłowski, Elżbieta Kloc, Irena Szymańska, V. V. Matushevich, Remediation of Depleted Soils by Addition of Ion Exchange Resins, in: Ecological Engineering, vol. 8, p. 337-345, 1997
 • Edmund Nowak, Stanisław Peukert, Lucjan Pawłowski, Zdzisław Kozak, Edward Fuszara, Rozwiązania techniczne dla sposobów przygotowania i podania do pieca obrotowego odpadów komunalnych i przemysłowych, in: Utylizacja odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych, Lublin, p. 25-65, 1997
 • Marzenna R. Dudzińska, Lucjan Pawłowski, Utilization of Hazardous Wastes in Cement Kiln, Environmental Aspects, XIth International Congress & Exhibition on Environment, 21st Century: Sustainable Development, Agenda 21, New Delhi, December 16-17, 1997, New Delhi, National Foundation of Indian Engineers, p. 285-288, 1997
 • Lucjan Pawłowski, Utylizacja odpadów w piecach cementowych - przegląd metod i urządzeń opracowanych w ramach PBZ 20-04, in: Neutralizacja odpadów w piecu cementowym, Politechnika Lubelska, p. 7-24, 1997
 • Lucjan Pawłowski, Zdzisław Kozak, Stanisław Peukert, Edmund Nowak, Edward Fuszara,Założenia i cele PBZ 20-04 Spalanie odpadów zintegrowane z jednoczesnym procesem wypału klinkieru cementowego, in: Utylizacja odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych, Politechnika Lubelska, p. 13-24, 1997
       1998
 • Lucjan Pawłowski, Marjorie A. Gonzales, Marzenna R. Dudzińska, William J. Lacy - Chemistry for the protection of the environment 3 - Plenum Press, 1998
 • Xiao Ping Zhu, Marek Kotowski, Lucjan Pawłowski - Aluminum mobilization by sulfuric and nitric acids from some polish soils in: Chemistry for the Protection of the Environment 3, eds. Lucjan Pawłowski, Marjorie A. Gonzales, Marzenna R. Dudzińska, William J. Lacy, Plenum Press, 1998, p. 265-282
 • Marzenna R. Dudzińska, Zdzisław Kozak, Lucjan Pawłowski - An attempt to estimate the PCDF/PCDD emissions from waste incinerated in cement kilns in Chemistry for the Protection of the Environment 3, eds. Lucjan Pawłowski, Marjorie A. Gonzales, Marzenna R. Dudzińska, William J. Lacy, Plenum Press, 1998, p. 173-179
 • Mariola Chomczyńska, Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg - Ion exchanger composites as humus substitute for restoration of degraded soils in: Chemistry for the Protection of the Environment 3, eds. Lucjan Pawłowski, Marjorie A. Gonzales, Marzenna R. Dudzińska, William J. Lacy, Plenum Press, 1998, p. 321-328
 • Lucjan Pawłowski, Zdzisław Kozak, Ryszard Gierżatowicz, Marzenna R. Dudzińska -Neutralization of hazardous wastes combined with clinker manufacturing in: Chemistry for the Protection of the Environment 3, eds. Lucjan Pawłowski, Marjorie A. Gonzales, Marzenna R. Dudzińska, William J. Lacy, Plenum Press, 1998, p. 165-171
 • Xiao Ping Zhu, Marek Kotowski, Lucjan Pawłowski - The relative importance of aluminium solid-phase component in agricultural soils treated with oxalic and sulfuric acids in: Chemistry for the Protection of the Environment 3, eds. Lucjan Pawłowski, Marjorie A. Gonzales, Marzenna R. Dudzińska, William J. Lacy, Plenum Press, 1998, p. 245-254
 • Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg - Chemia sanitarna - Ćwiczenia rachunkowe. Wyd. 2. - Lublin, Politechnika Lubelska, 1998
 • Zdzisław Kozak, Marzenna R. Dudzińska, Lucjan Pawłowski - Termiczna utylizacja odpadów a problem dioksyn - in: Termiczna utylizacja odpadów. Wymiana doświadczeń i poglądów. V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań, 1998, p. 227-234
 • Vladimir S. Soldatov, Lucjan Pawłowski, M. Szymańska, V. Matusevich, Mariola Chomczyńska, Elżbieta Kloc - Ion Exchange Aubstrate BIONA-111 as an Wfficient Measure of Barren Grounds and Soils Improvement - Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, vol. 461, p. 425-436
 • Lucjan Pawłowski - II ranking wydziałów i instytutów chemicznych - Orbital, 1998, 6, p. 309-324
 • Zdzisław Kozak, Lucjan Pawłowski, Edward Fuszara, Stanisław Peukert, Edmund Nowak - Informacja o przebiegu i wynikach realizacji programu PBZ 20-04, Spalanie odpadów zintegrowanie z jednoczesnym procesem wypalania klinkieru cementowego, - in: Mat. IV Seminarium, Paliwa alternatywne w przemyśle cementowym, Cedzyna, 1998, p. 33-49
 • Elżbieta Kloc, Zdzisław Kozak, Lucjan Pawłowski, Ocena immobilizacji metali ciężkich w klinkierze cementu portlandzkiego - Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych, Opole, 1998, 23, p. 222-226
       1999
 • Zhihong Cao, Lucjan Pawłowski, Chemistry for Protection of the Environment, Nanijing Chiny, 1999
 • Mariola Chomczyńska, Lucjan Pawłowski, Odtwarzanie gleby z pomocą roślin, Ekoprofit, No. 1, p. 10-12, 1999
 • Jerzy Michalczyk, Krzysztof Murawski, Lucjan Pawłowski, Propozycje symulacji numerycznych rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol. 33, no. 2, p. 50-53, 1999
 • Marzenna R. Dudzińska, Zdzisław Kozak, Lucjan Pawłowski, Spalanie odpadów w procesie produkcji klinkieru a problem "dioksyn", in: Dioksyny w przemyśle, Międzynarodowa Konferencja, Kraków, p. 123-132, 1999
 • Lucjan Pawłowski, Małgorzata Pawłowska, Zdzisław Kozak, Ryszard Gierżatowicz, Edward Fuszara, Stefan Malicki, Sposób utylizacji odpadów szpitalnych, Biuletyn Urzędu Patentowego, vol. 665, p. 16, 1999
 • Lucjan Pawłowski, Małgorzata Pawłowska, Zdzisław Kozak, Ryszard Gierżatowicz, Edward Fuszara, Stefan Malicki, Sposób wytwarzania klinkieru cementowego, Biuletyn Urzędu Patentowego, vol. 665, p. 35, 1999
 • Lucjan Pawłowski, Tadeusz J. Chmielewski, Stan zasobów i jakości wód, in: Stan środowiska w Polsce: Ocena raportu, Warszawa, p. 27-32, 1999
 • Zdzisław Kozak, Lucjan Pawłowski, Utylizacja odpadów w przemyśle cementowym, in: Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle chemicznym, II Ogólnoposka Konferencja, Toruń, p. 122-128, 1999
 • Lucjan Pawłowski, Perspectives of Cement Industry Application in the Utilisation of Wastes, Thermal Solid Waste Utilisation in Regular and Industrial Facilities, Kazimierz Dolny, 1999
       2000
 • Lucjan Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska, Marjorie A. Gonzalez, Thermal Solid Waste Utilisation in Regular and Industrial Facilities, Kluwer Aacademic/Plenum Publishers, vol. VIII, 2000
 • Lucjan Pawłowski, Neutralisation of Wastes in a Cement Kiln, in: Thermal Solid Waste Utilisation in Regular and Industrial Facilities, Kluwer Academic/Plenum Publishers, vol. VIII, p. 1-10, 2000
 • Marek Kotowski, Lucjan Pawłowski, Aneta Czechowska, Urszula Kotowska, Utilisation of Sewage Sludes in Cement Kilns, in: Thermal Solid Waste Utilisation in Regular and Industrial Facilities, Kluwer Academic/Plenum Publishers, vol. VIII, p. 41-54, 2000
 • Lucjan Pawłowski, Kazimierz Stelmach, Tomasz Wójcik, Ignacy Grzywaczewski, Sposób redukcji biogenów w reaktorze przepływowym z osadem czynnym, Biuletyn Urzędu Patentowego, vol. 688, p. 10, 2000
 • Lucjan Pawłowski, Artur Pawłowski, Sustainable Technology for Water Resources Management, Sustainable Development an European View, Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko", No. 27, Politechnika Lubelska, p. 25-40, 2000
 • Mariola Chomczyńska, V. V. Matusevicz, Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg, Vladimir S. Soldatov, Maria Szymanska, Vosstanovlenie plodorodija istočennych i besplodnych počv s pomoju ionoobmennych substratov, Belorussko-polskij naučno-praktičeskij seminar: Tezisy dokladov, Grodno, p. 114-115, 2000
       2001
 • Mariola Chomczynska, Vladimir V. Matusevich., Lucjan Pawlowski, Henryk Wasag, Vladimir S. Soldatov, Maria Szymanska,Rekultivacija istočennych počv ionoobmennymi substratami, Doklady Nacionalnoj Akademii Nauk Belorusi, Minsk, 2001
 • Vladimir S. Soldatov, Lucjan Pawlowski, Maria Szymanska, Mariola Chomczynska, Vladimir Matusevich, Henryk Wasag, Machon A., Kowalik H., Kobusinski P., Application of ion exchange substrates Biona for fertilization of depleted soils and bare sand, Ecological Engineering, vol. 18, p. 227-232, 2001
       2002
 • Marzenna R. Dudzińska, Artur Pawłowski, Lucjan Pawłowski, 2002, I Kongres inżynierii środowiska, Materiały, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 11, 2002
 • Marzenna R. Dudzińska, Artur Pawłowski, Lucjan Pawłowski, I Kongres inżynierii środowiska, Materiały, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 12, 2002
 • Marzenna R. Dudzińska, Artur Pawłowski, Lucjan Pawłowski, I Kongres inżynierii środowiska, Materiały, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 13, 2002
       2003
 • Lucjan Pawłowski, Metody separacji w recyrkulacji składników ściekowych, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii Środowiska, in: Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechniki Koszalińskiej, No. 21/2003
 • Mariola Chomczyńska, Lucjan Pawłowski, Utilization of Spent Ion-Exchange Resins for Soil Reclamation, Environmental Engineering Science, vol. 20, No 4,301-306, 2003
 • Dudzińska M.R., Pawłowski L., Problem dioksyn przy zagospodarowywaniu osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, Materiały Konferencji POLKAN, Łódź, listopad 2003
 • Dudzińska M.R., Barich J.J., Pawłowski L., Mournighan R., Eds., Chemistry for the Protection of the Environment 4, Environmental Science Research Series, Kluwer/Plenum, N.York 2003, in press
 • Dudzińska M.R., Pawłowski A., Pawłowski L., I Kongres Inżynierii Środowiska- Materiały - suplement, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 15, Lublin 2003 - redakcja naukowa tomu
 • Pawłowski A., Pawłowski L., 2003, Filozoficzne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 16 - redakcja naukowa tomu
 • Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski A., 2003, Environmental Engineering Studies - Polish Research on the Way to the EU, Kluwer, 2003 - redakcja naukowa tomu
         2005
  • Chomczyńska M., Pawłowski L., Soldatov V., 2005, Soil reclamation with ion exchange resins, Reactive and Functional Polymers, 65, , 183-190
  • Pawłowski L.; „Inżynieria Środowiska w ochronie i kształtowaniu środowiska życia człowieka”, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2005, vol. 32, 17-23
  • Pawłowski L., Dudzińska M., Pawłowski A. (red); II Kongres Inżynierii Środowiska, Monografie Komitetu Instytutu Inżynierii Środowiska, 2005, vol. 32, tom I,
  • Pawłowski L., Dudzińska M., Pawłowski A. (red); II Kongres Inżynierii Środowiska, Monografie Komitetu Instytutu Inżynierii Środowiska , 2005, vol. 32, tom II,
         2006
  • Pawłowski L., Pathways of Pollutants in the Environment, Environmental Engineering Science, vol. 23, No. 4, p. 571-573, 2006.
  • Czechowska-Kosacka A., Pawłowski L., Influence of the addition of solidifying materials on the heavy metals immobilization in sewage sludge, Rocznik Ochrona Środowiska, T.8, Rok 2006, Koszalin
  • Patent Nr PL 191947 B1; Lucjan Pawłowski, Kazimierz Stelmach, Tomasz Wójcik, Ignacy Grzywaczewski; Układ redukcji biogenów w reaktorze
         2007
  • Pawłowski L., Dudzińska M and Pawłowski A., Environmental Engineering, Taylor & Francis, New York - Singapore 2007.
  • Pawłowski L., Preface, p. XI-XII, in: Pawłowski L., Dudzińska M and Pawłowski A.,(editors) “Environmental Engineering”, New York - Singapore 2007.
  • Pawłowski L., Protection and Management of the Human Environment, p. 3-6,in: Pawłowski L., Dudzińska M. and Pawłowski A.,(editors), Environmental Engineering, New York - Singapore, 2007.
  • Pawłowski L., Rosik-Dulewska Cz., Inżynieria Środowiska a nauki o ziemi i nauki górnicze, Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych, Ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Wydział VII Polskiej Akademiii Nauk, Warszawa 9-10 listopada 2004, p. 309-337, ISBN 83-923980-8-4
  • Pawłowski Lucjan, Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, 2007, vol. 23, str. 39-46
  • Pawłowski L., Sustainable Development in the Present Civilization, Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej Nr 23 str. 39-46, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temapt: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska Koszalin-Darłówko-2007
         2008
  • Pawłowski A., Pawłowski L., Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji. Część 1: Środowisko a zrównoważony rozwój. Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 2008, vol. 3, No 1, str. 53-65.
  • Pawłowska M., Pawłowski L., Management of Pollutant Emission from Landfills and sludge, Taylor and Francis, New York - Singapore, 2008
  • Zdeb M., Chomczyńska M., Soldatov V.S., Pawłowski L., The application of spent ion exchangers as K-carriers in restoration of degraded soils – model studies, Archives of Environmental Protection, vol.34 no.3, 2008, p. 201-209
  • Łagód G., Pawłowski L., Suchorab Z., Widomski M.: Raw sewage biodegradation in gravitational sanitation systems caused by the heterotrophic biomass, Abstract book of International Conference On Technologies For Mitigation Of Environmental Pollution And Their Applications In Conservation Of Aquatic Ecosystem. December 11-13 2008, Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, India.
         2009
  • Dudzińska M., Pawłowski L. (red.), Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Tom 3, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2009, vol. 60
  • Obarska-Pempkowiak H., Pawłowski L. (red.), Nowe metody redukcji zanieczyszczeń i wykorzystania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków, Tom 4, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2009, vol. 61
  • Wasąg H., Pawłowski L., Soldatov V., Kosandrovich E., Removal of ammonia from air by fibrous ion exchangers, /Environmental Protection Engineering/, *3* (2009) 293-305.
         2010
  • Montusiewicz A., Lebiocka M., Rożej A., Zacharska E., Pawłowski L, Freezing/thawing effects on anaerobic digestion of mixed sewage sludge Bioresource Technology, Volume 101, Issue 10, May 2010, 3466-3473
  • Pawłowski L. , What Heavy Metals have in Common with Sustainable Development. 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, 2010
         2011
  • Pawłowski L., Effect of Mercury and Lead on the Total Environment, Environment Protection Engineering, Vol. 37, 2011, No. 1, p. 105-117
  • Pawłowski L. , Rola chemii analitycznej w realizacji zrównoważonego rozwoju, II-ga Konferencja Monitoring i Analiza Wody, Toruń 3-5.04.2011
  • Pawłowski L. , Heavy metals in Relation to Sustainability, The International conference on Sustainable systems and the Environment Sharjah, March 23-24, 2011
  • Pawłowski A., Pawłowski L., Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich, Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 2011, vol. 6, No 1, p 59-64
  • Pawłowski L., Rosik-Dulewska Cz., Inżynieria Środowiska a nauki o ziemi i nauki górnicze, Aktualne i Perspektywiczne Problemy Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych, Wyd. Polska Akademia Nauk, 2011
  • Pawłowski Lucjan, Effect of Mercury and Lead on the Total Environment, Environment Protection Engineering vol. 37, 2011, No.1
  • Pawłowski L., Wasąg H., Soldatov S., Filters with Fibrous Exchangers for Air Treatment, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 8-10 September 2011, Volume of Abstracts, pp.384 -
  • Wasąg H.,Pawłowski L., Soldatov S., Air Deodorization by Means of Fibrous Ion Exchangers, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 8-10 September 2011, Volume of Abstracts, pp.417 -
  • Pawłowski L., Environmental Monitoring in Evaluation of Sustainability, World Academy of Science, Engineering and Technology, Issue 58 pp. 296-300.
  • Pawłowski L. 2011, Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich, Sustainability and Global role of Heavy Metals, Problemy Ekorozwoju , vol. 6, No.1, 59-64
  • Lucjan Pawłowski; A role of cement industry in sustainable utilization of municipal solid wastes, Eurasia Waste Managememnt Symposium, 14-16 November 2011-Halic Congress Center Istanbul
  • Pawłowski L., Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju, Rocznik Ochrona Środowiska, T.13, Rok 2011, p. 333-346, ISSN 1506-218X
  • Pawłowski L., How Heavy Metals Affect Sustainable Development, Rocznik Ochrona Środowiska, T.13, Rok 2011, p. 51-64, ISSN 1506-218X
         2012
  • Pawłowski Lucjan. Do the liberal capitalism and globalization enable the implementation of sustainable development strategy? Problemy Ekorozwoju 2012, vol. 7, no 2, 7-13
  • Yucheng Cao, Lucjan Pawłowski, Lublin Experience with Coincineration of Municipal Solid Wastes in Cement Industry, Rocznik Ochrony Środowiska, Tom 14, 2012, s. 132
  • L. Gawlik, E. Mokrzycki and L. Pawłowski. Strategy for the Security of Energy Resources in Poland. Taylor and Francis 2012
  • Pawłowski A., Dudzińska M.R. and Pawłowski L. Environmental Engineering IV, Taylor and Francis 2012
         2013
  • Artur Pawłowski, Lucjan Pawłowski. Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju. Gospodarka Wodna, nr 4, 2013
  • Pawłowski A., Pawłowski L., Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju ludzkości, Przyszłość: Świat - Europa - Polska, nr 2, s 13 - 21, 2013
  • Cao Y., Pawłowski L., Effect of biofulels on environment and sustainable development., Ecological Chemistry and Engineering S, vol. 20, Issue 4, 2013
         2014
  • Pawłowski L. Pawłowski A., Gospodarka odpadami w świetle zrównoważonego rozwoju Lubelszczyzny, Monografia: Czy odpad może być produktem użytecznym?, s. 25-29, 2014
  • Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju, w: Czy kryzys światowych zasobów?, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa 2014, s. 241-247.
  • Pawłowski A, L. Pawłowski (2014), Kontrowersje wokół biopaliw, Aura, nr 12/14, 8-10
  • Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Bielińska Elżbieta Jolanta, Futa Barbara, Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development, Eco-energy anthropopressure in the agricultural landscape, 2014, nr 2, vol. 9, s. 99-111
  • Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Bielińska Elżbieta Jolanta, Bik-Małodzińska Marta, Futa Barbara, Generowicz Agnieszka, Jóźwiakowski Krzysztof, Mucha Zbigniew, Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development, Theoretical aspects of the integrated protection of suburban areas, 2014, nr 1, vol. 9, s. 127-139
         2015
  • Pawłowski Artur, Lucjan Pawłowski, Marek Gromiec, Stanisław Baran, Gaz łupkowy: wpływ wierceń na środowisko, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2015, DOI:10.15199/17.2015.7.1
  • L. Pawłowski. Where is the world heading? Social crisis created by promotion of biofuels and nowadays liberal capitalism. Annual Set the Environment Protection / Rocznik Ochrona Srodowiska, 1 (17), 2015, s. 26-39
  • Pawłowski Artur, Lucjan Pawłowski , 2015, Water and wastewater management in shale gas extraction (Gospodarka wodno-ściekowa przy wydobywaniu gazu z łupków), Przemysł Chemiczny, 94/12, 2236-2239, DOI:10.15199/62.2015.12.30
   Lublin 2006
   Strona Główna Politechniki Lubelskiej