Network Monitor

Zgłoszenia patentowe do UP RP

1. Pawłowski L., Wasąg H., Kotowski M.
Sposób odzyskiwania srebra i regeneracja wypracowanego utrwalacza fotograficznego
Zgłoszenie patentowe P- 248057 z dnia 4.06.1984

2. Pawłowski L., Kotowski M., Mazurkiewicz A., Pawłowski J., Drąg P., Uziębło K.
Sposób utylizacji odpadowego siarczanu żelazowego
Zgłoszenie patentowe P- 250048 z dnia 15.10.1984

3. Pawłowski L., Drąg P., Uziębło K.
Sposób wytwarzania żółcieni i czerni żelazowej
Zgłoszenie patentowe P- 250273 z dnia 30.10.1984

4. Pawłowski L., Kotowski M., Mazurkiewicz A., Pawłowski J., Drąg P., Uziębło K.
Sposób wytwarzania żółcieni żelazowej
Zgłoszenie patentowe P- 250335 z dnia 6.11.1986

5. Pawłowski L., Kotowski M., Mazurkiewicz A., Pawłowski J., Drąg P., Uziębło K.
Sposób oczyszczania siarczanu żelazawego
Zgłoszenie patentowe P- 250272 z dnia 16.06.1987

6. Skowron J., Pawłowski L., Król A., Kotowski M.
Sposób ciągłego określania chemicznego zapotrzebowania tlenu kondensatów pary uzyskiwanych, zwłaszcza w procesie zatężania mleka i układ do określania chemicznego zapotrzebowania tlenu kondensatów pary uzyskiwanych, zwłaszcza w procesie zatężania mleka
Zgłoszenie patentowe P- 263286 z dnia 24.12.1986

7. Olchowik J.
Sposób i układ zwiększenia sprawności hybrydowego systemu solarnego
Zgłoszenie patentowe P- 364190 z dnia 22.12.2003

8. Sikora J., Sikora R., Lakutowicz J., Kowalska B.
Wytłaczarka do tworzyw polimerowych
Zgłoszenie patentowe P-372283 z dnia 17.01.2005

9. Sikora J., Nowak J., Straczewski L., Garbacz T., Karwowska D., Kowalska B.
Polimerowy wytwór porowaty
Zgłoszenie patentowe P-375384 z dnia 27.05.2005

10. Sikora J., Kowalska B., Garbacz T., Tor A.
Termoplastyczna powłoka wielowartswowa
Zgłoszenie patentowe P-376808 z dnia 29.08.2005

11. Burek R., Połednik B., Raczkowski A.
Sposób pomiaru wyczuwalnej jakości i stężenia zanieczyszczeń zapachowych
Zgłoszenie patentowe P-375937 z dnia 28.06.2005

12. Sobczuk H.
Maszyna rotacyjna
Zgłoszenie patentowe P-379253 z dnia 21.03.2006

13. Sikora J., Sikora R., Kowalska B.
Makroheterogeniczna wytłoczyna z monopolimeru i sposób wytłaczania makroheterogenicznej wytłoczyny z monopolimeru
Zgłoszenie patentowe P-379433 z dnia 10.04.2006

14. Sikora R., Tor A., Kowalska B.
Głowica wytłaczarska
Zgłoszenie patentowe P-380161 z dnia 11.07.2006

15. Olchowki J.
Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych warstw krzemowych na multikrystalicznych podłożach Si
Zgłoszenie patentowe P-382359 z dnia 4.05.2007

16. Kowalski D.
Rura hydrauliczna o zmiennej średnicy
Zgłoszenie patentowe P-383383 z dnia 18.09.2007

17. Kowalski D.
Sposób i układ zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed uderzeniem hydraulicznym
Zgłoszenie patentowe P-383384 z dnia 18.09.2007

18. Pawłowska M., Pawłowski L., Wasąg H.
Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych
Zgłoszenie patentowe P-383556 z dnia 16.10.2007

19. Pawłowska M., Pawłowski L.
Sposób i urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu
Zgłoszenie patentowe P-383913 z dnia 29.11.2007

20. Pawłowska M., Pawłowski L.
Wypełnienie biofiltra do utleniania metanu
Zgłoszenie patentowe P- 384151 z dnia 24.12.2007

21. Pełczyński T., Pawłowski L.
Stop złota o wysokiej twardości
Zgłoszenie patentowe P-3834640 z dnia 10.03.2008

22. Widomski M., Pawłowski L.
Sposób ochrony przeciwerozyjnej stopów
Zgłoszenie patentowe P-384985 z dnia 21.04.2008

23. Wasąg H., Pawłowski L.
Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza
Zgłoszenie patentowe P-385072 z dnia 29.04.2008

24. Pawłowska M., Pawłowski L.
Sposób eliminacji mobilnej frakcji jonów metali ciężkich w osadach ściekowych
Zgłoszenie patentowe P-385136 z dnia 9.05.2008

25. Pawłowski L., Tetiurka W.
Sposób wytwarzania asfaltu o wysokiej odporności na koleinowanie i niskiej emisji siarkowodoru
Zgłoszenie patentowe P-385155 z dnia 12.05.2008

26. Pawłowski L., Tetiurka W.
Sposób wywarzania asfaltu ekologicznego o niskiej emisji związków rakotwórczych
Zgłoszenie patentowe P-385156 z dnia 12.05.2008

27. Pawłowska M., Siepak J., Pawłowski L., Pleczyński J.
Sposób wykorzystania osadów ściekowych do intensyfikacji produkcji biogazu na składowiskach odpadów komunalnych
Zgłoszenie patentowe P-385336 z dnia 2.06.2008

28. Pawłowska M., Siepak J., Pawłowski L., Pleczyński J.
Sposób intensyfikacji produkcji metanu na składowiskach odpadów komunalnych
Zgłoszenie patentowe P-385337 z dnia 2.06.2008

29. Pawłowski L., Pawłowska M., Wójcik W., Fijałka T., Pilipczuk I., Zborowski K., Dereń M., Rydz W.
Sposób utylizacji odpadów ścieków zintegrowanych z odzyskiem energii
Zgłoszenie patentowe P-385432 z dnia 13.06.2008

30. Sobczuk H., Suchorab Z.
Sonda do pomiaru wilgotności przegród budowlanych, zwłaszcza o chropowatych powierzchniach
Zgłoszenie patentowe P-385444 z dnia 16.06.2008

31. Sobczuk H., Suchorab Z.
Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o powierzchniach wypukłych
Zgłoszenie patentowe P-385445 z dnia 16.06.2008

32. Sobczuk H., Suchorab Z.
Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o zakrzywionych powierzchniach
Zgłoszenie patentowe P-385446 z dnia 16.06.2008

33. Pawłowski L., Pawłowska M.
Sposób wytwarzania granulatu organicznych nawozów z osadów ściekowych po fermentacji metanowej
Zgłoszenie patentowe P-386008 z dnia 2.09.2008

34. Pawłowski L., Pawłowska M., Dadej W.
Sposób i urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości
Zgłoszenie patentowe P-386047 z dnia 8.09.2008

35. Pawłowski L., Pawłowska M., Dadej W.
Sposób i urządzenie do wzbogacania biogazu w metan z wykorzystaniem oczyszczonych ścieków komunalnych
Zgłoszenie patentowe P-386048 z dnia 8.09.2008

36. Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A., Piotrowicz A.,
Sposób i urządzenie do usuwania związków złowonnych przy produkcji asfaltu
Zgłoszenie patentowe P-386055 z dnia 9.09.2008

37. Pawłowski L., Pawłowska M., Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A.,
Sposób dezodoryzacji oparów z produkcji asfaltu
Zgłoszenie patentowe P-386056 z dnia 9.09.2008

38. Pawłowski L., Pawłowska M.
Urządzenie do utleniania metanu z resztkowego gazu wysypiskowego
Zgłoszenie patentowe P-386210 z dnia 3.10.2008

39. Rożej A.
Sposób oznaczania liczby bakterii wykorzystaniem rozkładu Poissona
Zgłoszenie patentowe P-386318 z dnia 20.10.2008

40. Montusiewicz A., Pawłowski L., Ozonek J., Pawłowska M., Lebiocka M.
Sposób i urządzenie do intensyfikacji otrzymywania biogazu z osadów ściekowych komunalnych
Zgłoszenie patentowe P-386330 z dnia 22.10.2008

41. Montusiewicz A., Pawłowski L., Lebiocka M.
Sposób intensyfikacji wytwarzania metanu z osadów ściekowych
Zgłoszenie patentowe P-386436 z dnia 4.11.2008

42. Pawłowska M., Montusiewicz A., Pawłowski L.
Sposób wytwarzania emulgowanego paliwa z osadów ściekowych
Zgłoszenie patentowe P-386597 z dnia 25.11.2008

43. Ozonek J., Fijałkowski S., Cieplak J., Szkutnik E.
Sposób ograniczenia emisji odorów z wód spławikowych i popłuczynach przemysłu cukierniczego
Zgłoszenie patentowe P-387021 z dnia 12.01.2009

44. Krukowski I.
Sposób łączenia elementów rur preizolowanych w systemach preizolowanych dwururowych
Zgłoszenie patentowe P-388136 z dnia 28.05.2009

45. Pawłowski L., Pawłowski A.
Sposób otrzymywania paliwa z osadów ściekowych
Zgłoszenie patentowe P-389207 z dnia 6.10.2009

46. Sobczuk H., Guz Ł.
Urządzenie do transportu mikroekstrakcji do fazy stałej
Zgłoszenie patentowe P-391063 z dnia 26.04.2010

47. Czerniaś K., Jóżwiakowski K., Mazur A., Goral R., Pawłowski L., Szymański K., Kotulska M., Zieba J., Podstawka S., Góźdź J.
Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją
Zgłoszenie patentowe nr P-391798 z dnia 12.07.2010

48. Pawłowski L., Montusiewicz A., Poleszak A., Duklewski W., Jaśkowski R.
Sposób wytwarzania biogazu z osadów ściekowych
Zgłoszenie patentowe nr P-393015 z dnia 24.11.2010

49. Iwanek M., Kowalski D.
Sposób i zestaw do przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych
Zgłoszenie patentowe nr P-393040 z dnia 30.11.2010

50. Olchowik J.
Sposób wizualizacji powierzchni atomowej krystalicznego krzemu
Zgłoszenie patentowe nr P-393360 z dnia 20.11.2010

51. Pawłowski L., Zymek H., Pawłowska M., Urban. E.
Sposób modyfikacji asfaltu
Zgłoszenie patentowe nr P-393756 z dnia 28.01.2011

52. Iwanek M., Krukowski I.
Sposób transportowania wód opadowych przez przewyższenie terenowe za pomocą urządzenia lewarowego
Zgłoszenie patentowe nr P-393949 z dnia 17.02.2011

53. Pawłowski L.,
Sposób modyfikacji asfaltu za pomocą frakcji dienowej
Zgłoszenie patentowe nr P-394880 z dnia 16.05.2011

54. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Duklewski W., Dziak S., Czajka S., Mierzwa A.,
Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesłanej w sieciach wodociągowych
Zgłoszenie patentowe nr P-396165 z dnia 1.09.2011

55. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Duklewski W., Dziak S., Czajka S., Mierzwa A.,
Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia przepływu wody przesłanej w sieciach wodociągowych
Zgłoszenie patentowe nr P-396164 z dnia 1.09.2011

56. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Duklewski W., Dziak S., Czajka S., Mierzwa A.,
Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości wody przesłanej w sieciach wodociągowych
Zgłoszenie patentowe nr P-396163 z dnia 1.09.2011

57. Pawłowski L., Olchowik J.,
Urządzenie do klimatyzacji
Zgłoszenie patentowe nr P-397491 z dnia 21.12.2011

58. Olchowik J.,
Sposób i układ do poprawy sprawności krzemowych fotoogniw krystalicznych.
Zgłoszenie patentowe z dnia 21.12.2011

59. Olchowik J.
Sposób zwiększania powierzchni aktywnej złącza p-n cienkowarstwowych baterii słonecznych
Zgłoszenie patentowe P-397870 z dnia 21.12.2011

60. Matynia T., Pawłowski L., Urban E., Miduch H. (z PRD Lubartów)
Sposób modyfikacji asfaltów drogowych
Patent P-398499 z dnia 19.03.2012

61. Pawłowska M., Pawłowski L., Montusiewicz A.,
Sposób współfermentacji tłuszczów z osadów ściekowych
Zgłoszenie patentowe z dnia 21.03.2012

62. Pawłowski L., Matynia T., Pawłowska M.
Sposób wytwarzania asfaltu modyfikowanego o wysokim nawrocie sprężystym
Zgłoszenie patentowe P.398954 z dnia 24.04.2012

63. Pawłowski L., Matynia T.,
Sposób modyfikacji asfaltu mieszaniną dicyklopentadienu, styrenu, kauczuku polibutadienowego i siarki
Zgłoszenie patentowe P.398955 z dnia 24.04.2012

64. Matynia Tadeusz, Pawłowski L., Pawłowski A., Matynia Tomasz, Urban E., Miduch H.,
Sposób modyfikowania asfaltów drogowych
Zgłoszenie patentowe P.400627 dniu 3.09.2012

65. Pawłowski L., Pawłowska M.
Sposób zabezpieczania poboczy dróg
Zgłoszenie patentowe P.400796 dniu 17.09.2012

66. Matynia T., Pawłowski L., Urban E., Miduch H.
Sposób modyfikacji asfaltów drogowych
Zgłoszenie patentowe P.400796 dniu 17.09.2012

67. Sobczuk H., Guz Ł.
Sposób stabilizacji sygnału sondy psychometrycznej Peltiera
Zgłoszenie patentowe P.401383 dniu 29.10.2012

68. Sobczuk H., Guz Ł.
Sposób i urządzenie do regulacji temperatury czynnika grzewczego
Zgłoszenie patentowe P.401561 dniu 12.11.2012

69. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M.,
Sposób i układ zasilania w energię elektryczną urządzeń monitoringu sieci wodociągowej
Zgłoszenie patentowe P.402370 z dnia 7.01.2013

70. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M.,
Sposób i urządzenie do wytwarzania prądu elektrycznego w przewodach sieci wodociągowej
Zgłoszenie patentowe P.402369 z dnia 7.01.2013

71. Iwanek M., Błażejewski R.,
Sposób zamontowania miernika i miernik maksymalnego napełnienia studzienki kanalizacyjnej
Zgłoszenie patentowe P.404385 z dnia 20.06.2013 r.
72. Ciukszo M., Iwanek M.,
Sposób oceny szczelności połączeń rur
Zgłoszenie patentowe P.404617 z dnia 09.07.2013 r.
73. Ciukszo M., Iwanek M.,
Sposób oceny szczelności połączeń rur
Zgłoszenie patentowe P.404618 z dnia 09.07.2013 r.

74. Ciukszo M., Iwanek M.,
Sposób oceny szczelności połączeń rur,
Zgłoszenie patentowe P.404619 z dnia 09.07.2013 r.

75. Ciukszo M., Iwanek M.,
Stanowisko do oceny szczelności połączeń rur,
Zgłoszenie patentowe P.404620 z dnia 09.07.2013 r.

76. Ciukszo M., Iwanek M.,
Stanowisko do oceny szczelności połączeń rur
Zgłoszenie patentowe P.404620 z dnia 09.07.2013 r.

77. Girol M.M, Kowalski D., Ozonek J., Girol A.M.
Sposib kondicionowannija wody w wodoprowidnych memreżi.
Urząd Patentowy Ukrainy, zgłoszenie nr 6887/3A/13 z dnia 20.03.2013 r.

78. Pawłowski L., Pawłowski A., Kwiatkowski Z., Baran S., Wesołowski M., Żukowska G.,Wójcikowska-Kapusta A.
Sposób wytwarzania sztucznej gleby
Zgłoszenie patentowe P. 407533 z dnia 14.03.2014 r.

79. Pawłowski L., Pawłowska M., Kwiatkowski Z., Baran S., Wesołowski M., Żukowska G.,Wójcikowska-Kapusta A.
Środek do poprawy właściwości gleb lekkich oraz zastosowanie środka do poprawy właściwości gleb lekkich
Zgłoszenie patentowe P.407532 z dnia 14.03.2014 r.

80. Pawłowski A.,Pawłowska M., Kwiatkowski Z.,Kujawska J.,Cel W.
Sposób wytwarzania bezwodnego bioetanolu
Zgłoszenie patentowe P.409001 z dnia 28.07.2014 r.

81. Pawłowski L., Baran S.,Kwiatkowski Z.,Pawłowski A., Wesołowski M.,Pawłowska M.,Żukowska G.,Cel W.,Kujawska J.,Bik-Małodzińska M
Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych
Zgłoszenie patentowe P.408999 z dnia 28.07.2014 r.

82. Pawłowska M.,Pawłowski L.,Baran S.,Kwiatkowski Z.,Wesołowski M.,Pawłowski A.,Cel W.,Kujawska J.
Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych
Zgłoszenie patentowe P.408947 z dnia 21.07.2014 r.

83. Pawłowska M., Pawłowski A., Pawłowski L., Baran S., Kwiatkowski Z., Wesołowski M., Wróbel K., Cel. W.
Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców dla budownictwa drogowego
Zgłoszenie patentowe P.410745 z dnia 22.12.2014 r.

84. Baran S., Pawłowski L., Wesołowski M., Pawłowski A., Kwiatkowski Z., Żukowska G., Cel. W. Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych do aplikacji do gleby lekkiej
Zgłoszenie patentowe P.410743 z dnia 22.12.2014 r.

85. Baran S., Pawłowski L., Wesołowski M., Pawłowski A., Kwiatkowski Z., Pawłowska M., Żukowska G., Bik-Małodzińska M., Kujawska J., Cel W.
Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnych
Zgłoszenie patentowe P.410744 z dnia 22.12.2014 r.

86. Pawłowska M., Pawłowski A., Pawłowski L., Kwiatkowski Z., Wróbel K., Cel. W., Kujawska J.
Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych
Zgłoszenie patentowe P.410528 z dnia 12.12.2014 r.

87. Pawłowski A., Cel W., Kujawska J.
Sposób wytwarzania nawozów mineralnych wolno uwalniających substancje jonowe.
P.410182 z dnia 19.11.2014 r.

88. Pawłowska M., Pawłowski A., Gajor R., Czechowska-Kosacka A., Kujawska J.
Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej.
P-413861 z dnia 08.09.2015r.

89. Pawłowski L., Pawłowski A., Pawłowska M, Baran S., Żukowska G., Kwiatkowski Z.
Sposób wytwarzania płynu szczelinującego ze ścieków powstających przy wydobyciu gazu łupkowego.
Zgłoszenie patentowe nr P-415910 z dnia 26.01.2016

90. Pawłowski L., Pawłowski A., Pawłowska M, Baran S., Żukowska G., Kwiatkowski Z.
Sposób wytwarzania płynów wiertniczych ze ścieków powstających przy wydobywaniu gazu łupkowego.
Zgłoszenie patentowe nr P-415911 z dnia 26.01.2016

Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej