Network Monitor

Wykaz uzyskanych ochron patentowych do UP RP

1. Pawłowski L., Wasąg H., Kotowski M.
Sposób odzyskiwania cyny i ołowiu ze szlamów cynowo-ołowiowych, powstających zwłaszcza w hutnictwie miedzi
Patent 142653 z dnia 14.07.1986

2. Pawłowski L., Wasąg H., Tracz J., Kowalski Z.
Sposób dekarbonizacji wody z jednoczesną koagulacją
Patent 147582 z dnia 2.01.1989

3. Pawłowski L., Król A., Kowalski Z., Gierżatowicz R.
Sposób odzyskiwania kwasu chromowego ze zużytych kąpieli galwanicznych
Patent 144668 z dnia 30.12.1987

4. Gierżatowicz R., Pawłowski L.
Sposób deemulgacji emulsji wodno-olejowych, zwłaszcza przepracowanych chłodziw obrabiarskich
Patent 165104 z dnia 31.05.1994

5. Olchowik J.
Sposób określania wpływu krystalograficznej orientacji podłoża monokrystalicznego na izotermiczne przesycenie roztworu nasyconego
Patent 167858 z dnia 14.06.1995

6. Olchowik J., Szymczuk D.
Sposób i urządzenie do wytwarzania cienkich gradientowych okien optycznych dla baterii słonecznych na bazie arsenu galu
Patent 170389 z dnia 3.07.1996

7. Fuszara E., Hałaj J., Kozak Z., Malicki S., Pawłowski L., Pawłowska M.
Urządzenie podające odpady do obrotowych pieców cementowych
Patent 58530 z dnia 10.11.2000

8. Pawłowski L., Pawłowska M., Kozak Z., Gierżatowicz R., Fuszrara S., Malicki S.
Sposób utylizacji odpadów szpitalnych
Patent P - 185490 z dnia 8.01.2003

9. Pawłowski L., Pawłowska M., Kozak Z., Gierżatowicz R., Fuszrara S., Malicki S.
Sposób wytwarzania klinkieru cementowego
Patent 187021 z dnia 22.12.2003

10. Pawłowski L., Stelmach K., Wójcik T., Grzywaczewski I.
Układ redukcji biogenów w reaktorze
Patent 191947 z dnia 22.02.2006

11. Olchowik J.
Sposób wytwarzania płaskich krzemowych warstw krawędziowych na powierzchni SiO2
Patent 194459 z dnia 20.12.2006

12. Olchowik J.
Sposób wykonania baterii słonecznych na bazie krzemu
Patent 1986269 z dnia 12.12.2007

13. Sobczuk H.
Sonda do pomiaru wilgotności ośrodków porowatych zwłaszcza materiałów budowlanych
Patent 198492 z dnia 30.06.2008

14. Kowalski D.
Pierścieniowa sieć wodociągowa
Patent 201102 z dnia 26.08.2008

15. Kowalski D.
Osiedlowa sieć wodociągowa
Patent P - 201104 z dnia 26.08.2008

16. Kowalski D.
Sieć wodociągowa
Patent 201103 z dnia 26.08.2008

17. Kowalski D.
Sieć wodociągowa
Patent 201105 z dnia 25.08.2008

18. Sikora R., Sikora J. Kowalska B.
Tworzywo chlorowe
Patent 201555 z dnia 29.09.2008

19. Olchowik J.
Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych warstw krzemowych na multikrystalicznych podłożach Si
Patent 212768 z dnia 10.11.2008

20. Pawłowska M., Pawłowski L.
Sposób i urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu
Patent 212645 z dnia 8.06.2009

21. Wasąg H., Pawłowski L.
Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza
Patent 212766 z dnia 9.11.2009

22. Kowalski D.
Rura hydrauliczna o zmiennej średnicy wewnętrznej
Patent 206168 z dnia 9.03.2010

23. Kowalski D., Kowalska B.
Sposób i układ gromadzenia wody użytkowej w sieciach osiedlowych
Patent 207248 z dnia 28.06.2010

24. Kowalski D., Kowalska B., Tomczyk M. Świątkowski M.
Sposób i układ płukania sieci wodociągowej za pomocą stacji płuczącej
Patent 207247 z dnia 28.06.2010

25. Kowalski D., Kowalska B., Chmiel D., Hamryszczak P.
Sposób i układ płukania sieci wodociągowej
Patent 207246 z dnia 28.06.2010

26. Sikora J., Sikora R., Lakutowicz J., Kowalska B.
Wytłaczarka do tworzyw polimerowych
Patent 208838 z dnia 2.02.2011

27. Pawłowski L., Tetiurka W.
Sposób wytwarzania asfaltu o wysokiej odporności na koleinowanie i niskiej emisji siarkowodoru
Patent 209238 z dnia 22.03.2011

28. Pawłowski L., Tetiurka W.
Sposób wywarzania asfaltu ekologicznego o niskiej emisji związków rakotwórczych
Patent 209237 z dnia 22.03.2011

29. Pawłowski L., Pawłowska M.
Sposób wytwarzania granulatu organicznych nawozów z osadów ściekowych po fermentacji metanowej
Patent 209847 z dnia 13.05.2011

30. Sobczuk H., Suchorab Z.
Sonda do pomiaru wilgotności przegród budowlanych, zwłaszcza o chropowatych powierzchniach
Patent 211295 z dnia 2.09.2011

31. Sobczuk H., Suchorab Z.
Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o powierzchniach wypukłych
Patent 211294 z dnia 2.09.2011

32. Pawłowski L. Pawłowska M., Dadej W.,
Sposób odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości
Patent 210541 z dnia 16.08.2011

33. Sikora R., Tor A., Kowalska B.
Głowica wytłaczarska
Patent 211501 z dnia 25.10.2011

34. Sobczuk H., Suchorab Z.
Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o zakrzywionych powierzchniach
Patent 211296 z dnia 3.11.2011

35. Sobczuk H.
Maszyna rotacyjna
Patent 212021 z dnia 24.02.2012

36. Pawłowska M., Pawłowski L., Wasąg H.
Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych
Patent 212228 z dnia 15.03.2012 (20.09.2012)

37. Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A., Piotrowicz A.,
Sposób i urządzenie do usuwania związków złowonnych przy produkcji asfaltu
Patent 211631 z dnia 29.06.2012

38. Pawłowski L., Pawłowska M., Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A.,
Sposób dezodoryzacji oparów z produkcji asfaltu
Patent 211630 z dnia 29.06.2012

39. Pawłowska M., Pawłowski L.
Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu
Patent 212645 z dnia 21.11.2012

40. Wasąg H., Pawłowski L.
Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza
Patent 212766 z dnia 21.11.2012

41. Olchowik J.
Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych warstw krzemowych na multikrystalicznych podłożach Si
Patent 212768 z dnia 21.11.2012

42. Olchowik J., Pawłowski L.
Urządzenie do klimatyzacji
Patent 397491 z dnia 21.12.2011

43. Pawłowska M., Pawłowski L.
Wypełnienie biofiltra do utleniania metanu
Patent 214037 z dnia 28.06.2013

44. Iwanek M., Kowalski D.
Sposób i zestaw do przygotowywania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji zwłaszcza dla warunków anizotropowych.
Patent nr 216076 z dnia 09.07.2013

45. Widomski M., Pawłowski L.
Sposób ochrony przeciwerozyjnej stopów
Patent 216075 z dnia 18.07.2013

46. Pawłowski L.
Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopendienu w kolumnie homogenizacyjnej
Patent z dnia 23.12.2013

47. Olchowik J.,Pawłowski L.
Urządzenie do klimatyzacji
Patent P 219022 z dnia 08.08.2014

48. Pawłowski L.
Sposób modyfikacji asfaltu za pomocą frakcji dienowej
Patent P 394880 z dnia 15.05.2014

49. Olchowik J.M.
Krzemowe fotoogniwo krystaliczne i sposób jego wytwarzania
Patent nr 219944 z dnia 27.12.2011

50. Lucjan Pawłowski, Małgorzata Pawłowska, Witold Dadej
Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości
Patent nr P-395520 z dnia 08.05.2012

51. Lucjan Pawłowski, Tadeusz Matynia, Małgorzata Pawłowska
Sposób wytwarzania asfaltu modyfikowanego o wysokim nawrocie sprężystym
Patent nr P-221676, z dnia 2015-06-18

52. Lucjan Pawłowski, Tadeusz Matynia
Sposób modyfikacji asfaltu mieszaniną dicyklopentadienu, styrenu, kauczuku polibutadienowego i siarki.
Patent nr P - 221759, z dnia 2015-06-18
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej