Network Monitor

Wydział Inżynierii Środowiska powstał w dniu 28 grudnia 2004r. z Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska.
Wydział Inżynieri Środowiska to najnowszy, piąty wydział Politechniki Lubelskiej. Decyzję o utworzeniu nowego wydziału wydał Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Nowy wydział powstał w oparciu o administrację i strukturę dotychczasowego Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, który był największą jednostką administracyjną Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej. Historia Wydziału Inżynierii Środowiska sięga 1984r., kiedy decyzją Rektora PL powołany został Zakład Chemii i Technologii Środowiska. W związku ze zmianami organizacyjnymi Politechniki Lubelskiej zakład ulegał reorganizacjom i w 1985r. został przemianowany na Zakład Technologii Wody i Ścieków. W 1987r. Zakład został przekształcony w Katedrę Technologii Wody i Ścieków. Siedzibą Katedry był budynek Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej (zdjęcie obok). W 1995r. w związku ze zmianą tematyki badawczej i rozszerzeniem działalności edukacyjnej Katedra zmieniła nazwę na Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska. Nastąpiły również pierwsze przygotowania do budowy budynku na rzecz Ochrony Środowiska. Związane były one z utworzeniem nowego kierunku studiów o tej samej nazwie i ze zwiększoną liczbą studentów. W 2001 roku oddano do użytku nowy budynek na potrzeby istniejącego wówczas Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska, który jest obecnie głównym budynkiem nowego Wydziału.


Nowy gmach Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska.

Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej