Network Monitor

Wydział Inżynierii Środowiska
Laboratorium Analiz Środowiskowych


Laboratorium Analiz Środowiskowych
nr telefonu: 4407
dyrektor: dr Marek Mardarowicz


Pracownicy LAŚ
tytułimięnazwiskotelefonpokój
drMarekMardarowicz4785110
mgrPawełGolianek420712
mgrIwonaKamińska420712
mgrIwonaKsiążek420712
mgrEdytaWojtaś441012

Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej