Network Monitor

Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska


Prodziekan do Spraw Studenckich

dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

Pracownicy dziekanatu

specjalista

mgr Małgorzata Ozga

specjalista

mgr inż. Iwona Romańczuk

specjalista

mgr Aneta Podleśna

telefon: +48 81 538 4457
pokój 14

Przyjecia interesantow w godzinach 12.00 - 15.00
Poniedziałki nieczynne
Studenci zaoczni - soboty zjazdowe dziekanat czynny w godzinach 9.00 - 13.00

Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej