Network Monitor

Lista wypromowanych doktorów

promotor: prof. dr hab. Witold Stępniewski


2004
Agnieszka Rożej
Wpływ dodatku osadów pościekowych do warstwy rekultywacyjnej wysypiska na jej zdolność do utleniania metanu - badania modelowe


2005
Martyna Wiśniewska
Badania procesu kurczenia skały płonnej z KWK "Bogdanka S.A." pod kątem zastosowania do uszczelnienia składowisk odpadów.


2005
Anna Wysocka
Zastosowanie skały płonnej z KWK Bogdanka S.A. do rekultywacji składowisk odpadów.


Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej