Network Monitor

Lista wypromowanych doktorów

promotor: prof. dr hab. Lucjan Pawłowski


1984
Stanisław Jusiak
Odzyskiwanie niklu z odpadów przemysłowych


1984
Ryszard Gierżatowicz
Detoksykacja cyjanków nadtlenkiem wodoru


1990
Eljofor Chuka
Studies on Ion Exchange Method for Remowal of Lead and Cadmium Ions from Water Solutions


1990
Marek Kotowski
Utylizacja odpadowego siarczanu żelazawego.


1992
Marzenna R. Dudzińska
Studia nad usuwaniem skompleksowanych jonów ołowiu i kadmu z roztworów wodnymi metodami jonowymiennymi.


1993
Magdalena Smarż
Modyfikacja zapraw wapiennych domieszkami keratynowami z odpadów garbarskich.


1998
Zhu Xiaoping
Behavior of Aluminium in the Environmental due to Acidification


2001
Mariola Chomczyńska
Utylizacja zużytych jonitów do rekultywacji zdegradowanych utworów piaszczystych


2003
Jan-Gerd Krentler
Storage of Animal Wastes in Concrete Containers and its Effect on the Environement.


2004
Agnieszka Montusiewicz
Metoda oceny symultanicznej nitryfikacji/denitryfikacji w przepływowych systemach oczyszczania ścieków.


2005
Aneta Czechowska-Kosacka
Wykorzystanie odpadowych materiałów do solidyfikacji i higienizacji osadów ściekowych.


Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej