Network Monitor


dr inż. Agnieszka ŻelaznaZakład Zrównoważonego Rozwoju
pełniona funkcja: asystent


telefon: +48 81 538 4406
nr pokoju: 328
Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WI¦
Wy¶wietl publikacje
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej