Network Monitor


dr inż. Tomasz Cholewa
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4424
nr pokoju: 216
Koordynator projektu Konsolidacja środowiska studenckiego z LOIIB i firmami branżowymi
Koordynator wydziałowy ds. studiów programu LPP-ERASMUS
Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Wyświetl publikacje
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej