Network Monitor


dr inż. Marta BisZakład Inżynierii Procesów Beztlenowych
pełniona funkcja: asystent


telefon: +48 81 538 4782
nr pokoju: 308
Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WI¦
Wy¶wietl publikacje
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej