Network Monitor


mgr inż. Łukasz GuzZakład Informatyki Środowiska
pełniona funkcja: asystent


telefon: +48 81 538 4784
nr pokoju: 415
Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIŚ - Specjalista ds. ERK
Patenty i zgłoszenia patentowe

Wyświetl publikacje
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej