Network Monitor


dr inż. Magdalena Lebiocka


Zakład Inżynierii Procesów Beztlenowych
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4325
nr pokoju: 324

Patenty i zgłoszenia patentowe

Wyświetl publikacje
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej