Network Monitor


prof. PL, dr hab. inż. Agnieszka MontusiewiczZakład Inżynierii Procesów Beztlenowych
pełniona funkcja: profesor


telefon: +48 81 538 4325
nr pokoju: 324

Patenty i zgłoszenia patentowe

Wyświetl publikacje
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej