Network Monitor


dr inż. Marcin K. Widomski
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4138
nr pokoju: 309

Patenty i zgłoszenia patentowe

Wyświetl publikacje
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej