Network Monitor


mgr Dorota OraczewskaZakład Ochrony Powierzchnii Ziemi
pełniona funkcja: administracyjny


telefon: +48 81 538 4413
nr pokoju: 321
Katedra Inżynierii Ochrony Powierzchni Ziemi

Wyświetl publikacje
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej