Network Monitor


dr inż. Grzegorz Łagód
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4322
nr pokoju: 316
Koordynator Koła Naukowego Inżynierii Ochrony Środowiska
Opiekun Koła Naukowego Inżynierii Ochrony Środowiska
Przewodniczący Komitetu organizacyjnego Sympozjum Zastosowań Nowoczesnych Technik w Inżynierii Ochrony Środowiska
Koordynator programu wymiany międzynarodowej CEEPUS
Koordynator wydziałowy ds. praktyk programu LPP-ERASMUS
Wyświetl publikacje
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej