Network Monitor


dr inż. Zbigniew SuchorabZakład Techniki Cieplnej
pełniona funkcja: adiunkt


telefon: +48 81 538 4322
nr pokoju: 316
Wydziałowy koordynator programu wymiany międzynarodowej CEEPUS
Administrator serwisu WWW Wydziału Inżynierii ¦rodowiska
Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WI¦


Patenty i zgłoszenia patentowe

Wy¶wietl publikacje
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej