Network Monitor

Dane teleadresowe Wydziału Inżynierii ¦rodowiska

Wydział Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
fax: (+81) 538 19 97

sekretariat Dziekana
tel: (+81) 538 47 88

Dziekan Wydziału
tel: (+81) 538 47 89

Sekretariat Instytutu Inżynierii Ochrony ¦rodowiska
tel: (+81) 538 44 02
tel: (+81) 525 41 24

Sekretariat Instytutu Odnawialnych ¬ródeł Energii
tel: (+81) 538 47 00

sekretariat Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania ¦cieków
tel: (+81) 538 44 13Kontakt z dziekanatem - tel: (+081) 538 44 57
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej