Network Monitor

Patenty i zgłoszenia patentowe

Dr inż. Marcin Widomski


Wykaz uzyskanych ochron patentowych do UP RP

 1. Widomski M., Pawłowski L.
  Sposób ochrony przeciwerozyjnej stoków
  Patent P-216075 z dnia 18.07.2013

Zgłoszenia patentowe do UP RP
 1. Widomski M., Pawłowski L.
  Sposób ochrony przeciwerozyjnej stoków
  Zgłoszenie patentowe P-384985 z dnia 21.04.2008

Zgłoszenia patentowe europejskie
 1. Widomski M., Pawłowski L.
  Method for control of soil erosion on slopes
  Patent Nr EP08167665.2 z dnia 2008.10.27
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej