Network Monitor

Patenty i zgłoszenia patentowe

Dr Henryk Wasąg


Wykaz uzyskanych ochron patentowych do UP RP

 1. Pawłowski L., Wasąg H., Kotowski M.
  Sposób odzyskiwania cyny i ołowiu ze szlamów cynowo-ołowiowych, powstających zwłaszcza w hutnictwie miedzi
  Patent P- 142653 z dnia 14.07.1986

 2. Pawłowski L., Wasąg H., Tracz J., Kowalski Z.
  Sposób dekarbonizacji wody z jednoczesną koagulację
  Patent P- 147582 z dnia 2.01.1989

 3. Pawłowska M., Pawłowski L., Wasąg H.
  Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych
  Patent z dnia 2012

Zgłoszenia patentowe do UP RP
 1. Pawłowski L., Wasąg H., Kotowski M.
  Sposób odzyskiwania srebra i regeneracja wypracowanego utrwalacza fotograficznego
  Zgłoszenie patentowe P- 248057 z dnia 4.06.1984

 2. Pawłowska M., Pawłowski L., Wasąg H.
  Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych
  Zgłoszenie patentowe P-383556 z dnia 16.10.2007

 3. Wasąg H., Pawłowski L.
  Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza
  Zgłoszenie patentowe P-385072 z dnia 29.04.2008

Zgłoszenia patentowe europejskie
 1. Pawłowska M., Pawłowski L., Wasąg H.
  Method and devise for removal of ionic odour-producing substances
  Patent nr EP08163801.7 z dnia 2008.09.05
 2. Wasąg H., Pawłowski L.
  Method and filter for removal of ammonia from air
  Patent nr EP08165557.3 z dnia 2008.09.05
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej