Network Monitor

Patenty i zgłoszenia patentowe

Dr inż. Zbigniew Suchorab


Wykaz uzyskanych ochron patentowych do UP RP

 1. Sobczuk H., Suchorab Z.
  Sonda do pomiaru wilgotności przegród budowlanych, zwłaszcza o chropowatych powierzchniach
  Patent P - 385444 z dnia 02.09.2011

 2. Sobczuk H., Suchorab Z.
  Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o powierzchniach wypukłych
  Patent P - 385445 z dnia 02.09.2011

 3. Sobczuk H., Suchorab Z.
  Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o zakrzywionych powierzchniach
  Patent P - 385446 z dnia 02.09.2011

Zgłoszenia patentowe do UP RP
 1. Sobczuk H., Suchorab Z.
  Sonda do pomiaru wilgotności przegród budowlanych, zwłaszcza o chropowatych powierzchniach
  Zgłoszenie patentowe P-385444 z dnia 16.06.2008

 2. Sobczuk H., Suchorab Z.
  Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o powierzchniach wypukłych
  Zgłoszenie patentowe P-385445 z dnia 16.06.2008

 3. Sobczuk H., Suchorab Z.
  Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o zakrzywionych powierzchniach
  Zgłoszenie patentowe P-385446 z dnia 16.06.2008

Zgłoszenia patentowe europejskie
 1. Sobczuk H., Suchorab Z.
  Probe for moisture content measurement in building partitions, especially with rough surfaces
  Patent Nr EP08167677.7 z dnia 2008.10.27
 2. Sobczuk H., Suchorab Z.
  Probe for moisture content measurement, especially in elements with convex surfaces
  Patent Nr EP08167678.5 z dnia 2008.10.27
 3. Sobczuk H., Suchorab Z.
  Probe for moisture content measurement, especially in elements with curved surfaces
  Patent Nr EP08167679.3 z dnia 2008.10.27
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej