Network Monitor

Patenty i zgłoszenia patentowe

Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski


Wykaz uzyskanych ochron patentowych do UP RP

 1. Pawłowski L., Wasąg H., Kotowski M.
  Sposób odzyskiwania cyny i ołowiu ze szlamów cynowo-ołowiowych, powstających zwłaszcza w hutnictwie miedzi
  Patent 142653 z dnia 14.07.1986

 2. Pawłowski L., Wasąg H., Tracz J., Kowalski Z.
  Sposób dekarbonizacji wody z jednoczesną koagulacją
  Patent 147582 z dnia 2.01.1989

 3. Pawłowski L., Król A., Kowalski Z., Gierżatowicz R.
  Sposób odzyskiwania kwasu chromowego ze zużytych kąpieli galwanicznych
  Patent 144668 z dnia 30.12.1987

 4. Gierżatowicz R., Pawłowski L.
  Sposób deemulgacji emulsji wodno-olejowych, zwłaszcza przepracowanych chłodziw obrabiarskich
  Patent 165104 z dnia 31.05.1994

 5. Fuszara E., Hałaj J., Kozak Z., Malicki S., Pawłowski L., Pawłowska M.
  Urządzenie podające odpady do obrotowych pieców cementowych
  Patent 58530 z dnia 10.11.2000

 6. Pawłowski L., Pawłowska M., Kozak Z., Gierżatowicz R., Fuszrara S., Malicki S.
  Sposób utylizacji odpadów szpitalnych
  Patent P - 185490 z dnia 8.01.2003

 7. Pawłowski L., Pawłowska M., Kozak Z., Gierżatowicz R., Fuszrara S., Malicki S.
  Sposób wytwarzania klinkieru cementowego
  Patent 187021 z dnia 22.120.2003

 8. Pawłowski L., Stelmach K., Wójcik T., Grzywaczewski I.
  Układ redukcji biogenów w reaktorze
  Patent 191947 z dnia 22.02.2006

 9. Pawłowska M., Pawłowski L.
  Sposób i urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu
  Patent 212645 z dnia 8.06.2009

 10. Wasąg H., Pawłowski L.
  Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza
  Patent 212766 z dnia 9.11.2009

 11. Pawłowski L., Tetiurka W.
  Sposób wytwarzania asfaltu o wysokiej odporności na koleinowanie i niskiej emisji siarkowodoru
  Patent 209238 z dnia 22.03.2011

 12. Pawłowski L., Tetiurka W.
  Sposób wywarzania asfaltu ekologicznego o niskiej emisji związków rakotwórczych
  Patent 209237 z dnia 22.03.2011

 13. Pawłowski L., Pawłowska M.
  Sposób wytwarzania granulatu organicznych nawozów z osadów ściekowych po fermentacji metanowej
  Patent 209847 z dnia 13.05.2011

 14. Pawłowski L. Pawłowska M., Dadej W.
  Sposób odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości
  Patent 210541 z dnia 16.08.2011

 15. Pawłowska M., Pawłowski L., Wasąg H.
  Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych
  Patent 212228 z dnia 15.03.2012 (20.09.2012)

 16. Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A., Piotrowicz A.,
  Sposób i urządzenie do usuwania związków złowonnych przy produkcji asfaltu
  Patent 211631 z dnia 29.06.2012

 17. Pawłowski L., Pawłowska M., Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A.,
  Sposób dezodoryzacji oparów z produkcji asfaltu
  Patent 211630 z dnia 29.06.2012

 18. Pawłowska M., Pawłowski L.
  Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu
  Patent 212645 z dnia 21.11.2012

 19. Wasąg H., Pawłowski L.
  Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza
  Patent 212766 z dnia 21.11.2012

 20. Olchowik J., Pawłowski L.
  Urządzenie do klimatyzacji
  Patent 397491 z dnia 21.12.2011

 21. Pawłowska M., Pawłowski L.
  Wypełnienie biofiltra do utleniania metanu
  Patent 214037 z dnia 28.06.2013

 22. Widomski M., Pawłowski L.
  Sposób ochrony przeciwerozyjnej stoków
  Patent 216075 z dnia 18.07.2013

 23. Pawłowski L.
  Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopendienu w kolumnie homogenizacyjnej
  Patent z dnia 23.23.2013

 24. Pawłowski L.
  Sposób modyfikacji asfaltu za pomocą frakcji dienowej
  Patent P 394880 z dnia 16.05.2011

Europejskie patenty uzyskane
 1. Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A., Piotrowicz A.
  Method and device for removal of malodorous compounds during asphalt production
  EP 2 163 265 B1 z dnia 29.08.2012

 2. Pawłowski A., Pawłowska M., Kwiatkowski Z., Kujawska J., Cel W.
  Method of anhydrous bioethanol production
  Pantent nr EP14191703 z dnia 28.07.2014

 3. Pawłowski L. , Baran S., Kwiatkowski Z., Pawłowski A., Wesołowski M., Pawłowska M., Żukowska G., Cel W., Kujawska J., Bik-Małodzińska M.
  Method of reclaiming excavations created during exploitation of mineral resources
  Patent nr EP 14191700 z dnia 28.07.2014

 4. Pawłowska M., Pawłowski L., Baran S., Kwiatkowski Z., Wesołowski M., Pawłowsk A., Cel W., Kujawska J.
  Method of soil substitute production for use in reclaiming excavations with implementation of waste drilling fluid
  Patent nr EP 14191692 z dnia 21.07.2014

Zgłoszenia patentowe do UP RP
 1. Pawłowski L., Wasąg H., Kotowski M.
  Sposób odzyskiwania srebra i regeneracja wypracowanego utrwalacza fotograficznego
  Zgłoszenie patentowe P- 248057 z dnia 4.06.1984

 2. Pawłowski L., Kotowski M., Mazurkiewicz A., Pawłowski J., Drąg P., Uziębło K.
  Sposób utylizacji odpadowego siarczanu żelazowego
  Zgłoszenie patentowe P- 250048 z dnia 15.10.1984

 3. Pawłowski L., Drąg P., Uziębło K.
  Sposób wytwarzania żółcieni i czerni żelazowej
  Zgłoszenie patentowe P- 250273 z dnia 30.10.1984

 4. Pawłowski L., Kotowski M., Mazurkiewicz A., Pawłowski J., Drąg P., Uziębło K.
  Sposób wytwarzania żółcieni żelazowej
  Zgłoszenie patentowe P- 250335 z dnia 6.11.1986

 5. Pawłowski L., Kotowski M., Mazurkiewicz A., Pawłowski J., Drąg P., Uziębło K.
  Sposób oczyszczania siarczanu żelazawego
  Zgłoszenie patentowe P- 250272 z dnia 16.06.1987

 6. Skowron J., Pawłowski L., Król A., Kotowski M.
  Sposób ciągłego określania chemicznego zapotrzebowania tlenu kondensatów pary uzyskiwanych, zwłaszcza w procesie zatężania mleka i układ do określania chemicznego zapotrzebowania tlenu kondensatów pary uzyskiwanych, zwłaszcza w procesie zatężania mleka
  Zgłoszenie patentowe P- 263286 z dnia 24.12.1986

 7. Pawłowska M., Pawłowski L., Wasąg H.
  Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych
  Zgłoszenie patentowe P-383556 z dnia 16.10.2007

 8. Pawłowska M., Pawłowski L.
  Sposób i urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu
  Zgłoszenie patentowe P-383913 z dnia 29.11.2007

 9. Pawłowska M., Pawłowski L.
  Wypełnienie biofiltra do utleniania metanu
  Zgłoszenie patentowe P-3834151 z dnia 24.12.2007

 10. Pełczyński T., Pawłowski L.
  Stop złota o wysokiej twardości
  Zgłoszenie patentowe P-3834640 z dnia 10.03.2008

 11. Widomski M., Pawłowski L.
  Sposób ochrony przeciwerozyjnej stopów
  Zgłoszenie patentowe P-384985 z dnia 21.04.2008

 12. Wasąg H., Pawłowski L.
  Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza
  Zgłoszenie patentowe P-385072 z dnia 29.04.2008

 13. Pawłowska M., Pawłowski L.
  Sposób eliminacji mobilnej frakcji jonów metali ciężkich w osadach ściekowych
  Zgłoszenie patentowe P-385136 z dnia 9.05.2008

 14. Pawłowski L., Tetiurka W.
  Sposób wytwarzania asfaltu o wysokiej odporności na koleinowanie i niskiej emisji siarkowodoru
  Zgłoszenie patentowe P-385155 z dnia 12.05.2008

 15. Pawłowski L., Tetiurka W.
  Sposób wywarzania asfaltu ekologicznego o niskiej emisji związków rakotwórczych
  Zgłoszenie patentowe P-385156 z dnia 12.05.2008

 16. Pawłowska M., Siepak J., Pawłowski L., Pleczyński J.
  Sposób wykorzystania osadów ściekowych do intensyfikacji produkcji biogazu na składowiskach odpadów komunalnych
  Zgłoszenie patentowe P-385336 z dnia 2.06.2008

 17. Pawłowska M., Siepak J., Pawłowski L., Pleczyński J.
  Sposób intensyfikacji produkcji metanu na składowiskach odpadów komunalnych
  Zgłoszenie patentowe P-385337 z dnia 2.06.2008

 18. Pawłowski L., Pawłowska M., Wójcik W., Fijałka T., Pilipczuk I., Zborowski K., Dereń M., Rydz W.
  Sposób utylizacji odpadów ścieków zintegrowanych z odzyskiem energii
  Zgłoszenie patentowe P-385432 z dnia 13.06.2008

 19. Pawłowski L., Pawłowska M.
  Sposób wytwarzania granulatu organicznych nawozów z osadów ściekowych po fermentacji metanowej
  Zgłoszenie patentowe P-386008 z dnia 2.09.2008

 20. Pawłowski L., Pawłowska M., Dadej W.
  Sposób i urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości
  Zgłoszenie patentowe P-386047 z dnia 8.09.2008

 21. Pawłowski L., Pawłowska M., Dadej W.
  Sposób i urządzenie do wzbogacania biogazu w metan z wykorzystaniem oczyszczonych ścieków komunalnych
  Zgłoszenie patentowe P-386048 z dnia 8.09.2008

 22. Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A., Piotrowicz A.,
  Sposób i urządzenie do usuwania związków złowonnych przy produkcji asfaltu
  Zgłoszenie patentowe P-386055 z dnia 9.09.2008

 23. Pawłowski L., Pawłowska M., Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A.,
  Sposób dezodoryzacji oparów z produkcji asfaltu
  Zgłoszenie patentowe P-386056 z dnia 9.09.2008

 24. Pawłowski L., Pawłowska M.
  Urządzenie do utleniania metanu z resztkowego gazu wysypiskowego
  Zgłoszenie patentowe P-386210 z dnia 3.10.2008

 25. Montusiewicz A., Pawłowski L., Ozonek J., Pawłowska M., Lebiocka M.
  Sposób i urządzenie do intensyfikacji otrzymywania biogazu z osadów ściekowych komunalnych
  Zgłoszenie patentowe P-386330 z dnia 22.10.2008

 26. Montusiewicz A., Pawłowski L., Lebiocka M.
  Sposób intensyfikacji wytwarzania metanu z osadów ściekowych
  Zgłoszenie patentowe P-386436 z dnia 4.11.2008

 27. Pawłowska M., Montusiewicz A., Pawłowski L.
  Sposób wytwarzania emulgowanego paliwa z osadów ściekowych
  Zgłoszenie patentowe P-386597 z dnia 25.11.2008

 28. Pawłowski L., Pawłowski A.
  Sposób otrzymywania paliwa z osadów ściekowych
  Zgłoszenie patentowe P-389207 z dnia 6.10.2009

 29. Czerniaś K., Jóżwiakowski K., Mazur A., Goral R., Pawłowski L., Szymański K., Kotulska M., Zieba J., Podstawka S., GóĽdĽ J.
  Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją
  Zgłoszenie patentowe nr P-391798 z dnia 12.07.2010

 30. Pawłowski L., Montusiewicz A., Poleszak A., Duklewski W., Jaśkowski R.
  Sposób wytwarzania biogazu z osadów ściekowych
  Zgłoszenie patentowe nr P-393015 z dnia 24.11.2010

 31. Pawłowski L., Zymek H., Pawłowska M., Urban. E.
  Sposób modyfikacji asfaltu
  Zgłoszenie patentowe nr P-393756 z dnia 28.01.2011

 32. Pawłowski L.
  Sposób modyfikacji asfaltu za pomocą frakcji dienowej
  Zgłoszenie patentowe nr P-394880 z dnia 16.05.2011

 33. Pawłowski L., Olchowik J.
  Urządzenie do klimatyzacji
  Zgłoszenie patentowe nr P-397491 z dnia 21.12.2011

 34. Matynia T., Pawłowski L., Urban E., Miduch H. (z PRD Lubartów)
  Sposób modyfikacji asfaltów drogowych
  Patent P-398499 z dnia 19.03.2012

 35. Pawłowska M., Pawłowski L., Montusiewicz A.
  Sposób współfermentacji tłuszczów z osadów ściekowych
  Zgłoszenie patentowe z dnia 21.03.2012

 36. Pawłowski L., Matynia T., Pawłowska M.
  Sposób wytwarzania asfaltu modyfikowanego o wysokim nawrocie sprężystym
  Zgłoszenie patentowe P.398954 z dnia 24.04.2012

 37. Pawłowski L., Matynia T.
  Sposób modyfikacji asfaltu mieszaniną dicyklopentadienu, styrenu, kauczuku polibutadienowego i siarki
  Zgłoszenie patentowe P.398955 z dnia 24.04.2012

 38. Matynia Tadeusz, Pawłowski L., Pawłowski A., Matynia Tomasz, Urban E., Miduch H.,
  Sposób modyfikowania asfaltów drogowych
  Zgłoszenie patentowe P.400627 dniu 3.09.2012

 39. Pawłowski L., Pawłowska M.
  Sposób zabezpieczania poboczy dróg
  Zgłoszenie patentowe P.400796 dniu 17.09.2012

 40. Matynia T., Pawłowski L., Urban E., Miduch H.
  Sposób modyfikowania asfaltów drogowych.
  Zgłoszenie patentowe P.398499 dniu 19.03.2012

 41. Pawłowski L., Baran S.,Kwiatkowski Z.,Pawłowski A., Wesołowski M.,Pawłowska M.,Żukowska G.,Cel W.,Kujawska J.,Bik-Małodzińska M
  Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych
  Zgłoszenie patentowe P.408999 z dnia 28.07.2014 r.

 42. Pawłowski A.,Pawłowska M., Kwiatkowski Z.,Kujawska J.,Cel W.
  Sposób wytwarzania bezwonnego bioetanolu
  Zgłoszenie patentowe P.409001 z dnia 28.07.2014 r.

 43. Pawłowska M.,Pawłowski L.,Baran S.,Kwiatkowski Z.,Wesołowski M.,Pawłowski A.,Cel W.,Kujawska J.
  Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych
  Zgłoszenie patentowe P.408947 z dnia 21.07.2014 r.

Zgłoszenia patentowe europejskie
 1. Pawłowska M., Pawłowski L., Wasąg H.
  Method and devise for removal of ionic odour-producing substances
  Patent nr EP08163801.7 z dnia 2008.09.05
 2. Pawłowska M., Pawłowski L.
  Method and devise for removal of hydrogen sulfide from biogas
  Patent nr EP08163804.1 z dnia 2008.09.05
 3. Pawłowska M., Pawłowski L.
  Filling for biofilter for methan oxidation
  Patent nr EP08163805.8 z dnia 2008.09.05
 4. M. Pawłowska, L. Pawłowski
  Method for elimination of mobile fraction of heavy metal ions in sewage sludge
  Patent nr EP08165555.7 z dnia 2008.09.05
 5. Wasąg H., Pawłowski L.
  Method and filter for removal of ammonia from air
  Patent nr EP08165557.3 z dnia 2008.09.05
 6. Pawłowska M., Siepak J., Pawłowski L., Pleczyński J.
  Method for sewage sludge utilisation for intensification of biogas production in refuse collection depot
  Patent nr EP08165556.5 z dnia 2008.09.05
 7. Pawłowska M., Siepak J., Pawłowski L., Pleczyński J.
  Method for intensification of methane production in refuse collection depot
  Patent nr EP08165558.1 z dnia 2008.09.05
 8. Widomski M., Pawłowski L.
  Method for control of soil erosion on slopes
  Patent Nr EP08167665.2 z dnia 2008.10.27
 9. Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A., Piotrowicz A.
  Method and device for removal of malodorous compounds during asphalt production
  Patent Nr EP08167672.8 z dnia 2008.10.27
 10. Pawłowski L., Pawłowska M., Dadej W.
  Method and device for methane recovery from biogas with low content of methane
  Patent Nr EP08169065.3 z dnia 2008.11.13
 11. Pawłowski L., Pawłowska M., Dadej W.
  Method and device for enrichment of biogas with methane from purified municipal waste
  Patent Nr EP08169066.1 z dnia 2008.11.13
 12. Pawłowski L., Pawłowska M.
  Method for production of granulated organic fertilizer from sludge obtained during methane fermentation
  Patent Nr EP08169073.7 z dnia 2008.11.13
 13. Pawłowska M., Pawłowski L.
  Device for oxidation of methane in residual biogas
  Patent Nr EP08169069.5 z dnia 2008.11.13
 14. Pawłowska M., Montusiewicz A., Pawłowski L.
  Method of production of emulsified fuel from sewage sludge
  Patent nr EP08173044.2 z dnia 2008.12.29
 15. Pawłowski L., Pawłowska M.
  Method for utilisation of sewage sludge integrated with energy recovery
  Patent nr EP08173045.9 z dnia 2008.12.29
 16. Montusiewicz A., Pawłowski L., Ozonek J., Pawłowska M. Lebiocka M.
  Method and device for intensification of biomass production from communal sewage sludge
  Patent nr EP08173043.4 z dnia 2008.12.29
 17. Pawłowski L., Pawłowski A.
  Method for producing fuel from sewage sludge
  Patent nr EP09174096.9 z dnia 2009.10.26
 18. Pawłowski L., Montusiewicz A., Poleszak A., Duklewski W., Jaśkowski R.
  Method for producing biogas from sewage sludge
  Patent nr EP10197094.5 z dnia 2009.12.27
 19. L. Pawłowski, A. Pawłowski, Z. Kwiatkowski, S. Baran, M. Wesołowski, G. Żukowska, A. Wójcikowska
  Agent for improvement of light soil properties and the use of the agent for improving the light soil properties
  Patent nr EP14181314 z dnia 18.08.2014
 20. L. Pawłowski, A. Pawłowski, Z. Kwiatkowski, S. Baran, M. Wesołowski, G. Żukowska, A. Wójcikowska
  A method for producing an artificial soil
  Patent nr EP14181318 z dnia 18.08.2014
 21. Pawłowski A., Pawłowska M., Kwiatkowski Z., Kujawska J., Cel W.
  Method of anhydrous bioethanol production
  Pantent nr EP14191703 z dnia 28.07.2014
 22. Pawłowski L. , Baran S., Kwiatkowski Z., Pawłowski A., Wesołowski M., Pawłowska M., Żukowska G., Cel W., Kujawska J., Bik-Małodzińska M.
  Method of reclaiming excavations created during exploitation of mineral resources
  Patent nr EP 14191700 z dnia 28.07.2014
 23. Pawłowska M., Pawłowski L., Baran S., Kwiatkowski Z., Wesołowski M., Pawłowsk A., Cel W., Kujawska J.
  Method of soil substitute production for use in reclaiming excavations with implementation of waste drilling fluid
  Patent nr EP 14191692 z dnia 21.07.2014
Lublin 2006
Strona Główna Politechniki Lubelskiej